Foto: © Petr Pavlíček – Visit Lyngenfjord

Kvænangsbotn landskapsvernområde logo

Kvænangsbotn landskapsvernområde dekker deler av Kvænangsdalen/Bađaávži og fjellområdene rundt dalen. Det synlige naturlandskapet er dramatisk og variert, med vekselvis flate furumoer, små vann og myrer og bjørkeskog på elvesletter liggende mellom koller og fjellrygger av motstandsdyktige bergarter. I dette landskapet har lokalbefolkningen funnet grunnlaget for livsopphold gjennom historien, og gjør det fortsatt. Mange spor etter ulike naturbrukstradisjoner er synlige og forteller spennende historier, for eksempel om samisk reindrift eller kvensk skogsdrift. Det er dette som gir rammer for store naturopplevelser – fra de helt korte dagsturene til en av hyttene i området eller de lange turene med eget telt og fiskestang.

Navitdalen landskapsvernområde logo

Navitdalen landskapsvernområde dekker store deler av Navitdalen/Návetvuopmi/Navetanvuoma. Som den samiske stavelsen «vuopmi» tilsier, er dette en fjelldal med skog. Det synlige naturlandskapet i dalen er slående vakkert og dramatisk, der kombinasjonen av en fjellrekke i øst med topper opp mot 1200 meter, den stilleflytende elva og skog med vekselvis store, åpne områder i dalbunnen gir sterke inntrykk.

Moderne reindrift preger deler av Navitdalen, og gjerder, bygninger og spor er synlige. Særlig gjelder det ved Sáiva, hvor det er et større gjerdeanlegg som skiller mellom sommerbeite i nord og vår og høstbeite i sør. Her er det stor aktivitet særlig på høsten. Navitdalen er litt vanskelig tilgjengelig siden det er om lag 7 km og en del stigning inn til dalen fra nærmeste bilvei. Området egner seg kanskje best for turer med eget telt og kanskje fiskestang – og selvfølgelig et bra kamera.

Foto: © Jan R. Olsen

Foto: Rune Benonisen

Andre verneområder i Kvænangen

Det er flere mindre verneområder i Kvænangen. Det er to naturreservater som er opprettet for å ta vare på spesielle naturtyper og hvor det ikke er tilrettelagt eller egnet for besøk. Det er også to landskapsvernområder på to av øyene i fjorden. Her er formålet å bevare viktige landskap. Disse områdene er vanskelig tilgjengelige siden det kreves båt for å komme dit.