Dalstuene (Skogstuene)

Dalstuene er de gamle hyttene som forvaltes av Nord-Troms museum. De ligger ca. 3 km fra nærmeste sommerparkering ved Rundvannsbekken. Godt utgangspunkt for fiske i Kvænangselva eller turer videre innover dalen.

Mer informasjon, se ntrm.no/dalstuene (Åpnes i ny fane)

Dalstuene

Dalstuen Statskog

Dalstuen Statskog ligger ca. 3 km fra nærmeste sommerparkering ved Rundvannsbekken. Godt utgangspunkt for fiske i Kvænangselva eller turer videre innover dalen.

Mer informasjon se inatur.no (Åpnes i ny fane) – velg «Hytteleie» og søk etter «Kvænangen»

Dalstuene Statskog

Gearbbethytta

Gearbbethytta leies ut av Statskog. Den ligger om lag 5 km fra nærmeste sommerparkering ved enden av Gearbbetveien. Hytta er et godt utgangspunkt for fiske i vannet i nærheten, rypejakt eller turer videre innover dalen.

Mer informasjon se inatur.no (Åpnes i ny fane) – velg «Hytteleie» og søk etter «Kvænangen»

Gearbbethytta

Kvalvannsgammen

Kvalvannsgammen er en åpen bu som ligger ved et lite, navnløst vann (533 moh) rett sør for Ásllagajávri. Dette er nord for Kvænangsdalen, lengst sør i verneområdet. tilhører Statskog. Hytta er å anse som en nødbu.

Kvalvannsgammen

Lappasriidig

Lappasriidig er en åpen bu som ligger ved et lite, navnløst vann på sørøstsiden av Kvænangsdalen, rett ved vernegrensa. Hytta og drives nå av Statskog. Hytta er å anse som en nødbu.

Type: Åpen gamme
Antall sengeplasser: 4
Vedovn

Lappasriidig

Navitgammen

Navitgammen ligger ved Sáiva i Navitdalen, rett nord for høyden Gamneset. Gammen er bygget som et kulturminneprosjekt/formidlingsprosjekt i 2019/2020, og er finansiert av verneområdestyret. Den ligger i et område hvor det er mange eldre gammer – noen som man så vidt kan se under torva, andre som er til nedfalls, men fortsatt synlige.

Navitgammen fremstår som en tradisjonell torvgamme, bealljegoahti, med bjørkeraier, bjørkenever og torv. Det er brukt materialer som forlenger levetiden i forhold til en helt tradisjonell gamme.

Type: Åpen gamme
Antall sengeplasser: 2–4
Vedovn

Andre overnattingsmuligheter

Det finnes en rekke overnattingsmuligheter i Kvænangenområdet.

For mer detaljert informasjon anbefaler vi søk på kvaenangen.com (Åpnes i ny fane)

logo kvaenangen