Innfallsport Sørstraumen

Hovedinnfallsporten til Kvænangsbotn og Navitdalen ligger rett ved E6 ved Sørstraumen. For å komme hit kan du parkere ved Sørstraumen handel og gå 100 meter eller kjøre til innfallsporten via Leiraveien. Ved innfallsporten finnes gode parkeringsmuligheter og et informasjonsanlegg om verneområdene. Her kan du også ta en rast ute hvis det er fine værforhold. Inne på Kvænangen næringsbygg er det offentlig toalett og dusjfasiliteter. Det er også en liten utstilling som formidler historien om Kvænangens natur, kultur og næringsliv.

Innfallsporten til Sørstraumen

Rundvannet/Jorbajávri

Ved Rundvannet er det opparbeidet en rasteplass og en gapahuk. Her er det fint å ta med barna for å bade en varm dag, eller for å prøve fiskelykken i vannet. Rett ved finnes også startstedet for turer videre innover i Kvænangsdalen. Du kommer deg hit ved å kjøre, hvis veien er åpen og kjørbar, gå eller sykle langs skogsbilveien, Dalveien, ca. 3 km fra bilveien/fylkesveien til Rundvannsbekken. Dette er veis ende, og her er det en snuplass hvor det er mulig å parkere, et toalett, informasjon om området og en liten rasteplass.

Gapahuken ved Rundvannet

Dalstuene i Kvænangsbotn

Dalstuene i Kvænangsbotn er tre gamle hytter som er satt sammen til en. De kalles også Skogstuene i Kvænangen, og er museumsanlegg for Nord-Troms Museum. Den eldste delen er fra 1880, og har vært brukt som bosted i tilknytning til skogsarbeid og annet arbeid i området. Hyttene er nå til utleie. Statskog har også en hytte her som er til utleie. Til sammen utgjør de et lite tun.

Turen hit starter gjerne ved Rundvannsbekken, som ligger ca. 3 km fra Kvænangsbotnveien langs en skogsbilvei. Denne strekningen kan også gås eller sykles. Fra Rundvannbekken følger man en gammel, delvis opparbeidet vei innover dalen. Den har vært brukt som adkomst til dalens ressurser. Etter ca. 1,5 km tar stien av mot den gamle hengebrua, og deretter følger man en sti nord for Kvænangselva. Alternativ rute er å gå videre på veien 1 km til en ny hengebru ved Lilleøya (fra høsten 2021) rett vis-a-vis Dalstuene. Hvis det er stor flom går stien ikke forbi ura (langs elva), men på sørsiden av Lilleøyhumpen til den nye hengebrua. Deler av stien er en kultursti med informasjon om lokaliteter som passeres.

I området rundt hyttene kan man se på skogen og vegetasjonen at det har vært slåttemark. På kartet heter området Storslåtta, og lenger inn i dalen er det flere slike slåtter. De er tatt ut av aktiv bruk for minst 60–70 år siden. Slåttene er derfor godt gjengrodd og har gått tilbake til naturen. Det jobbes nå (2021) med en plan for å restaurere den gamle slåttemarka ved Dalstuene og holde den i hevd.

Turen til Dalstuene er del av Ut i NORD fra Nord-Troms Friluftsråd.

Mer informasjon:

Leie av Dalstua Statskog (Åpnes i ny fane)

Nord-Troms Museum (Åpnes i ny fane)

Ut i NORD (Åpnes i ny fane)

Storfossen i Kvænangsbotn

Storfossen/Stuoragorži er en foss med fall på beskjedne 20–30 meter, men er likevel et flott skue. Den ligger i et geologisk skille (forkastning), og oppe på fosseberget er det god utsikt over Kvænangsdalen.

For å komme hit kan du følge sti/tråkk fra Dalstuene innover dalen ca. 3,5 km. Stien er bare delvis synlig, og er noen steder vanskelig å finne. En annen mulighet er å følge langs reingjerdet sør/øst for elva. Her er det delvis et kjørespor, men det stopper nedenfor fossen. Ingen av stiene er merket, så du bør kunne navigere etter kart selv om terreng og turen nok passer for de aller fleste.

Utsikt over Storfossen

Gearbbethytta og Gearbbetvannet

Gearbbetdalen er en sidedal til Kvænangsdalen. Turen er på 5 km og tar deg til en av de eldste byggene som er igjen i Kvænangen, Gerbikkhytta, bygget rundt 1915. Det er en av Statskogs utleiehytter. Hytta ligger fint til ved Gearbbetjávri/Kärpikkärvi.

Turen starter ved startsted Gearbbetveien. Hit kommer du ved å kjøre langs skogsbilvei ca. 1 km fra Kvænangsbotnveien (fylkesveien). Her er det parkeringsplass, en rasteplass, informasjonstavler og et utedo. Veien opp mot Gearbbet går langs en gammel skogsbilvei. Etter ca. 1 km er veien opparbeidet gjennom Gearbbetura, og man kan undres over hvilket arbeid som ble lagt ned i tidligere tider for å komme til ressursene i dalen.

Når stien passerer under kraftlinja, er det viktig å holde rett kurs. Ikke følg stien opp mot fjellet, men hold retning sørøst langs en sti. Det er anlagt flere bruer langs stien. Grensa til verneområdet passeres etter om lag 3 km, dvs. 500 meter fra kraftlinja.

Mer informasjon:

Leie av Gearbbethytta Statskog (Åpnes i ny fane)

Ut i NORD (Åpnes i ny fane)

Gearbbethytta

Fiske i fjellvann

I fjellet på begge sider av Kvænangsdalen er det mange innsjøer med bra fiskebestander. For mange er dette et fiskeeldorado som man leser om i villmarksbladene, men man skal selvfølgelig være heldig med både vær- og fiskeforholdene.

Både sommer og vinter er det mulig å nå opp til fjellområdet Gearbbehat nordøst for dalen via Gearbbetdalen. På vinteren kan området nås via en offentlig snøskuterløype som starter i Badderen.

Mer informasjon:

Fiskekort og regler for fiske, Statskog

Skuterløyper (Åpnes i ny fane)

Navitfoss – startsted

Rett sør for Navitfossen, som passeres ved å følge Kvænangsbotnveien (fylkesveien) sørover, er det opparbeidet et startsted for Navitdalen. Her finnes parkeringsmuligheter, informasjon, rasteplass og et toalett. Dette er et godt utgangspunkt for å se nærmere på Navitfossen og den restaurerte vannsaga, eller for turer opp mot Navitdalen.

Rett ved startstedet ligger Navitfoss camping – les mer på deres Facebook-side.

Navitfoss Startsted

Tursti til Navitdalen

For å komme til Navitdalen er den mest vanlige ruta å følge fra Navitfoss og nord for Navitelva. Her er det en sti som går opp mot Geitfjellet eller til Navitdalen. Det er om lag 7 km og en stigning på 350 høydemeter opp til Navitdalen. Stien er på starten godt synlig, men er vanskeligere å følge lenger opp i terrenget. Stien ender ved en hengebru som går over Navitelva helt nord i dalen. Grensa til verneområdet går rett sør for brua. Hele turen går på privat grunn. Stien sammenfaller med Ut i NORD-tur til Geitfjellet.

Herfra er det et bra utgangspunkt for turer innover dalen. Området er lite tilrettelagt for friluftsliv, det er ingen merkede stier og det er lurt å ha med eget telt. Det finnes en åpen torvgamme ved Sáiva som kan benyttes av turfolk. Dit er det om lag 9 km hvis man holder seg vest for Navitelva. Turer i Navitdalen egner seg kanskje best for turer med eget telt og ryggsekk. Ha gjerne med fiskestang og et bra kamera.

På veien opp passeres den vakre Røykfossen, som er et besøksmål i seg selv. Fossen ligger mindre enn 1 km fra veien.

Tursti til Navitdalen – Lappinokka

En alternativ rute til Navitdalen følger en gammel ferdselsvei, lokalt kalt for Lappinokka, fra Sørfjordbotn og opp mot fjellet Bollorášša. Stien går i en svært bratt li den første kilometeren. Når man kommer opp på fjellkanten, blir terrenget slakere og følger etter hvert kjørespor inn mot Navitdalen. Hele turen til Sáiva er på om lag 9 km, og er derfor betydelig kortere enn å følge stien på nordsiden av elva.

Lappinokka