Hallinta

Yhistetylä suojelualastyyrilä oon hallinta- ja päätösvalta Naavuononperän ja Navetanvuonon maisemansuojelualoila. Styyrissä oon viisi jäsentä, ja heät nimittää Naavuonon komuuni, Tromssan ja Finnmarkun fylkinkomuuni ja Saametinka. Styyri hallittee aloitten suojelumääräysten ja luonon monimuotosuuslain jälkhiin. Styyrilä oon pääasiassa eesvastaus alojen hallinasta. Het kattovat ette suojelun oon turvattu ja suojelun meininki täyttyy. Samala se oon eriliikasen tähelistä ette hallinan tehhään yhtheistyössä heän kans joihin suojelualat vaikuttaa.

Valvoja oon kans styyrin sekretääri, ja hänelä oon päivälinen eesvastaus siitä mitä styyri oon päättäny. Ja valvoja suunittellee, sovittellee, jakkaa tietoa ja informasuunia, ja valmistaa asiat.

Suojelualala jällää kans kaikki muut lait ja reekelit. Siksi se oon eriliikasen tärkeää ette suojelun päätösvalta tekkee yhtheistyötä muitten kans. Alhaalta löyät lissää tietoa.

Lissää tietoa: nasjonalparkstyre.no

Hallinta ja valvonta

Valvonta

Suojelualoja valvoo Statens naturoppsyn (SNO). Het kattovat ette suojelun reekeleitä nouatethaan, ja het kans raportoivat suojelualan tilasta hallintapäätösvallale. Enniimän osan Naavuononpörän ja Navetanvuoman maisemansuojelualan valvontatyöstä hoitaa Statskog Fjelltjenesten SNO:n puolesta.

SNO logo

Tärkeät yhtheistyöpartnerit

Statskog

Statskog oon Norjan staatin (Landbruks- og matdepartement) omistama yritys . Statskog hallittee valtion omistamia maaommaisuuksia. Maanomistajan oikeuet jälläävät vaikka suoja oon olemassa. Suojelu ei vaikuta joihinki toimhiin olleenkhaan, ja net toimet saahaan totteuttaat samala laila niin suojelualala ko suojelualan ulkopuolelaki.

Statskogila oon eesvastaus kaikesta siitä mikä liittyy jahthiin ja kalanpyythöön, mettän hakkaamisheen jne.

Lissää tietoa:

Ylipäinen tieto – statskog.no

Jahti, kalastus ja mökit – inatur.no

Statskog logo

Nord-Troms Museumin

Nord-Troms Museumin välittää tietoa ja dokumenteeraa alan histooriaa. Museumi valvoo Dalstuenia sen sopimuksen jälkhiin mikä heilä oon Statskogenin kans.

Lissää tietoa: ntrm.no

nord-troms museum logo

Nord-Troms Friluftsråd

Naavuonon, Raisin, Kieruan ja Kaivuonon komuunissa oon yhtheinen Nord-Troms Friluftsråd. Se eistää ulkoilmaelämää aktiviteettiohjelman ja koulutuksen avula, muun myötä kouluissa ja lastentarhoissa. Heilä oon eesvastaus Ut i Nord -kuntomukkasuunnitelmasta. Naavuonossa oon usheita mukka- ja vajeluspolkuja.

Lissää tietoa: utinord.no

Nord-Troms friluftsråd logo

Muut paikaliset toimijat

Sisälä Naavuonossa oon usheita laakia ja seuroja. Suojelualastyyri tekkee yhtheistyötä niitten kans ko se viepi läpi toimia alala. Täälä oon kans laakia ja seuroja joila oon eesvastaus alan ulkoilmaelämäinfrastruktuurista.

logo naavuonon