Suojelualoista Naavuonossa

Naavuonossa oon usheita luononsuojelualoja. Suuriimat suojelualat oon maasuojelualoja joitten ylheisennä toimena oon säilyttäät luonon- ja kulttuurimaiseman kokonhaisuuen. Sen tehhään ko luontoa haluthaan suojela niitä toimenpitheitä vasthaan jokka saattavat muuttaat alan erityisleimaa eli karaktääriä. Osa näitten aloitten meininkiä oon ushein kans ulkoilmaelämä, ja aloilta löytyy infrastruktuuri ja palvelutarjous vierailijoile.

Naavuonossa oon meilä kans pienempiä suojelualoja. Luontoeservaatitten meininkinnä oon ottaat vaarin harvinaisesta tahi erikoisleimasesta luonosta. Nämät alat ei ushein passaa vierailijoile.

Kuva: © Petr Pavlíček – Visit Lyngenfjord

Kuva: © Petr Pavlíček – Visit Lyngenfjord

Elämykset

Suojelualoja saattaa pittäät kans ulkoilmaelämhään. Naavuononperässä ja Navetanvuomassa oon monia maholisuuksia, jos sie toivot ette saat hyvän kuvan tahi vajeluksen tahi jos jahtaat suuria rautuja eli lohia. Täälä saatat kans opastuat kulttuurihistorihaan. Sie saatat valita tehetkö tyhä lyhyet mukat 100 meetteriä parkkeerinkipaikalta, pitemät päivämukat eli useamman päivän vajelukset oman teltan ja ongen kans.

Yötyminen alala

Naavuononperästä ja Navetanvankasta löytyy usheita yötymismaholisuuksia. Aloila oon pääasiassa laikkomökkiä, campingpaikkoja ja vierashuonheita. Tieot siitä mikkä yötymispaikat oon tarjola ja auki, löytyvät helpoimin tavalisista hakupalveluksista eli päämääräselskaapin turisti-informasuunista.

Kuva: Rune Benonisen
Kuva: © Petr Pavlíček – Visit Lyngenfjord

Luononkäyttö tääpänä ja varhemin histooriassa

Alat jokka oon tääpänä osa Naavuononperän ja Navetanvuoman maisemansuojeluallaa, oon kautta aijoitten olheet tärkeä resursikaltio paikan ihmisille. Luononkäyttö oon muuttunu läpi histoorian. Joitaki perintheitä oon jääny pois, ja uusia perintheitä oon tullu niitten tilale.

Tässä annama ylinävön siitä kunka Naavuonoa ja Navetanvankkaa käytethään tääpänä – myötä oon kans pieni kattet histoorihaan.

Hallinta ja valvonta

Paikalinen suojelualastyyri hallittee Naavuononperän ja Navetanvuoman maisemansuojeluallaa. Tromssan ja Finmarkun staatinvalvoja oon se viranomhainen joka valvoo muita aloja Naavuonossa.

Hallinta ja valvonta