Om verneområder i Kvænangen

I Kvænangen er det flere naturvernområder. De største er landskapsvernområder hvor det overordnede formålet er å bevare helheten i natur- og kulturlandskapet mot tiltak som kan endre områdenes særpreg eller karakter. I disse områdene er friluftsbruk ofte en del av formålet, og det er infrastruktur og servicetilbud for de som vil besøke området. 

I Kvænangen har vi også mindre verneområder, naturreservater, hvor formålet er å ta vare på sjelden eller særpreget natur. Disse områdene er gjerne ikke tilrettelagt for besøkende.

Foto: © Petr Pavlíček – Visit Lyngenfjord

Foto: © Petr Pavlíček – Visit Lyngenfjord

Opplev Kvænangsbotn og Navitdalen

Verneområdene skal også kunne brukes til friluftsliv. I Kvænangsbotn og Navitdalen er det mange muligheter enten du søker etter det gode bildet, vandrerturer, jakter på storrøya eller laks eller søker innsikt i kulturhistorien. Og du kan velge de korte turene kun 100 meter fra parkeringen, lengre dagsturer eller flere dagers turer med eget telt og fiskestang.

Overnatting i området

I områdene rundt Kvænangsbotn og Navitdalen er det flere muligheter for overnatting. Det er i hovedsak utleiehytter, campingplasser og gjestehus. Informasjon om hva som er tilgjengelig og åpent finnes enklest via de mest brukte søketjenestene eller turistinformasjon fra destinasjonsselskap

Foto: Rune Benonisen
Foto: © Petr Pavlíček – Visit Lyngenfjord

Naturbruk i dag og gjennom historien

Områdene som i dag er Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder, har vært del av ressursgrunnlaget for innbyggere i uminnelige tider. Gjennom historien har naturbruken endret seg. Noe er blitt borte, mens nye tradisjoner har kommet til.

Her gir vi en oversikt over hvordan Kvænangsbotn og Navitdalen brukes i dag – og et lite blikk til historien.

Forvaltning og oppsyn

Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder forvaltes av et lokalt verneområdestyre. I de andre områdene i Kvænangen er det Statsforvalteren i Troms og Finnmark som er myndighet.

Forvaltning og oppsyn logo